Συμμετοχή στις Δράσεις του έργου για Πρώην Εργαζόμενους της Εταιρείας Sprider Stores Α.Ε.

Υποβολή αίτησης

Συμμετοχή στις Δράσεις του έργου για Νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) κάτω της ηλικίας των 30 ετών.

Υποβολή αίτησης


 

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Σχετικά-Δείτε περισσότερα


 

Δείτε τις ανοιχτές προσκλήσεις για τη συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος

Νέα-Ανοιχτές Προσκλήσεις


 

Έχετε υποβάλει την αίτησή σας και θέλετε τη δείτε ή/και να κάνετε κάποια διόρθωση;

Ανάκτηση / Επεξεργασία

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης