Περιεχόμενο με Νέα - Ανακοινώσεις Νέα .

Διευκρινίσεις για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους παρόχους κατάρτισης αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης του προγράμματος της SPRIDER STORES, παραθέτουμε τις ακόλουθες...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1

  Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική...

Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου του έργου της SPRIDER STORES

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου  του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» υλοποίηση...

Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό ...

Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES

  Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό « EGF /2014/009 ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης   του έργου ...

Ανακοίνωση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης του Έργου EGF/201/009 EL/Sprider

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2016/ΣΒΒΕ για τη δημιουργία "Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης" στο πλαίσιο του...

Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

Διευκρίνιση σχετικά με την Ενότητα "Δομή Υλοποίησης" της αίτησης των Παρόχων Κατάρτισης

Ενημερώνουμε τους παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης για την υλοποίηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση  διάρκειας 300 ωρών...

Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

Σε απάντηση αποριών και ερωτημάτων ωφελουμένων αναφορικά με τα αντικείμενα κατάρτισης του έργου, ενημερώνουμε ότι: Ο κλάδος των ΤΠΕ εκπροσωπείται στο παρόν έργο με τα αντικείμενα κατάρτισης...

Ορθή Επάνάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μητρώο παρόχων κατάρτισης. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ .

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) στο πλαίσιο του έργου κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» - Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν...

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E. Σας ενημερώνουμε ότι για να διευκολυνθούν οι πρώην εργαζόμενοι της Sprider ...

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A . E . Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε...

Κοινοποίηση Πρόσκλησης σε ενημερωτική ημερίδα

Κοινοποίηση Πρόσκλησης σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 2014-2020 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ από εκδοτικές/ραδιοτηλεοπτικές...

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης