Περιεχόμενο με Νέα - Ανακοινώσεις Ενημέρωση Ωφελουμένων για τις δράσεις .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ   του έργου με κωδικό « EGF ...

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2016 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ   του έργου με κωδικό « EGF /2014/009 EL / Sprider Stores » ...

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»  υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία...

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης