Διευκρινίσεις για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους παρόχους κατάρτισης αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων λήξης του προγράμματος της SPRIDER STORES, παραθέτουμε τις ακόλουθες...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1

  Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική...

Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου του έργου της SPRIDER STORES

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου  του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» υλοποίηση...

Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Είδος Συμβάσεων μεταξύ παρόχου κατάρτισης, εκπαιδευτών και εποπτών του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό ...

Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES

  Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2016   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES   με κωδικό « EGF /2014/009 ...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης   του έργου ...

Ανακοίνωση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης του Έργου EGF/201/009 EL/Sprider

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2016/ΣΒΒΕ για τη δημιουργία "Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης" στο πλαίσιο του...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ   του έργου με κωδικό « EGF ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διορθώσεις: - σελ. 10, Χρόνος ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης: από 17/08/2016 έως 22/08/2016 - σελ. 32, §7.1 σημείο Ε: δήλωση έναρξης του προγράμματος από τις 17 έως και τις...

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2016 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ   του έργου με κωδικό « EGF /2014/009 EL / Sprider Stores » ...

Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

Διευκρίνιση σχετικά με την Ενότητα "Δομή Υλοποίησης" της αίτησης των Παρόχων Κατάρτισης

Ενημερώνουμε τους παρόχους κατάρτισης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης για την υλοποίηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση  διάρκειας 300 ωρών...

Ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ...

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»  υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία...

Διευκρινίσεις σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης

Σε απάντηση αποριών και ερωτημάτων ωφελουμένων αναφορικά με τα αντικείμενα κατάρτισης του έργου, ενημερώνουμε ότι: Ο κλάδος των ΤΠΕ εκπροσωπείται στο παρόν έργο με τα αντικείμενα κατάρτισης...

Ορθή Επάνάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

(Διορθώσεις: - σελ. 21, σημείο Α.1: διόρθωση διατύπωσης - σελ. 23, στοιχεία φακέλου: Πρόσκληση 2/2016/ΣΒΒΕ)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρoντος Συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μητρώο παρόχων κατάρτισης. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ .

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης