Επιστροφή

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E. λόγω της γενικής απεργίας

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E. λόγω της γενικής απεργίας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της γενικής απεργίας και για να διευκολυνθούν οι πρώην εργαζόμενοι στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. παρατείνεται έως την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016.

Η παράταση της προθεσμίας αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους πρώην εργαζομένους της εταιρείας Sprider Stores A.E., οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της σχετικής πρόκλησης, και όχι την κατηγορία άνεργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs)


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης