Επιστροφή

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. παρατείνεται έως την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016.

Η παράταση της προθεσμίας αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους πρώην εργαζομένους της εταιρείας Sprider Stores A.E., οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της σχετικής πρόσκλησης, και όχι την κατηγορία άνεργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs).

Δείτε τη σελίδα της αναλυτικής πρόσκλησης εδώ.

 

 

 

 

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης