Επιστροφή

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores A.E.

Σας ενημερώνουμε ότι για να διευκολυνθούν οι πρώην εργαζόμενοι της Sprider Stores στην έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. παρατείνεται έως την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016.

Η παράταση της προθεσμίας αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους πρώην εργαζομένους της εταιρείας Sprider Stores A.E., οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της σχετικής πρόκλησης, και όχι την κατηγορία άνεργων νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs).


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης