Επιστροφή

Ορθή Επάνάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μητρώο παρόχων κατάρτισης

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί Ορθή Επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μητρώο παρόχων κατάρτισης, την οποία θα βρείτε εδώ.

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης