Επιστροφή

Κοινοποίηση Πρόσκλησης σε ενημερωτική ημερίδα

Κοινοποίηση Πρόσκλησης σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 2014-2020 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ από εκδοτικές/ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις της Αττικής και από τις εταιρείες Nutriart, Sprider Stores, Φωκάς
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, στην Αίθουσα "Αιμίλιος Ριάδης" (εντός ΔΕΘ HELEXPO)

Την ημερίδα διοργνανώνει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ). 

Δείτε την Πρόσκληση της Ενημερωτικής Ημερίδας εδώ.

Δείτε το Πρόγραμμα της Ενημερωτικής Ημερίδας εδώ.

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης