Επιστροφή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2016

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 του έργου με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020  

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

                                                                                                                                                  

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου: www.sci-egf.eu η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του «Μητρώου Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συντονιστής εταίρος της Ένωσης Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’», και ως ο φορέας ο οποίος υλοποιεί την ενέργεια Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ανακοινώνει το εξής:

Ο κωδικός της Επιταγής  Κατάρτισης (Voucher) για καθέναν από τους ωφελούμενους ταυτίζεται με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δεν θα εκτυπώσει επιταγή κατάρτισης στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος κωδικός, για λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας. Άρα, κανείς από τους ωφελούμενους δεν θα λάβει είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή την επιταγή κατάρτισης.

Συνεπώς, καλούμε τους ωφελούμενους να επιλέξουν ελεύθερα τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμούν, προσκομίζοντας σ΄αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στο έργο, ούτως ώστε να μπορέσει άμεσα να υπάρξει υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ωφελουμένων και παρόχων κατάρτισης και να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης της κατάρτισης.

Επισημαίνουμε ότι: η επιταγή κατάρτισης θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από 17 έως 22 Αυγούστου. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησής της, τότε ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης και η επιταγή του ακυρώνεται.

Σε περίπτωση απώλειας του Αριθμού Πρωτοκόλλου της αίτησής σας παρακαλείστε να επικοινωνείτε καθημερινά από σήμερα και μέχρι τις 17 Αυγούστου από 10.00 έως 16.00 με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ ως εξής:

  • τηλεφωνικά: 2310 539817, εσωτ.210
  • αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) στο info@sci-egf.eu με θέμα "Ανάκτηση Αριθμού Πρωτοκόλλου" (η αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου θα γίνει εντός 24 ωρών).
  • μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που θα βρείτε εδώ (ο αριθμός πρωτοκόλλου θα αποσταλεί στην δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώσατε κατά την αίτηση).

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης