Επιστροφή

Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου του έργου της SPRIDER STORES

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή «Δελτίου Προόδου» Φυσικού Αντικειμένου

 του έργου της SPRIDER STORES 

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

 

Ανακοινώνεται προς όλους τους παρόχους κατάρτισης που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου της  SPRIDER STORES, ότι θα πρέπει να αποστείλουν το συνημμένο αρχείο excel, έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: georgiou@sbbe.gr.

Στο συγκεκριμένο αρχείο αποτυπώνονται: αφενός η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και αφετέρου ο προγραμματισμός υλοποίησης της κατάρτισης έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

Για πιθανές απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο του Έργου, Δρα Χρήστο Ε. Γεωργίου στο τηλέφωνο: 2310 539817.  

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο excel


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης