Επιστροφή

Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES

 

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανάρτηση του «Εγχειριδίου Διαδικασιών» του έργου της SPRIDER STORES  

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

                                                                                                                                                  

Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Προγραμματισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου της υλοποίησης Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020».

Παρακαλούμε για τη μελέτη του, σε ότι αφορά την υλοποίηση της Ενέργειας Β.1.: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης