Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1

 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης»

που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου της  SPRIDER STORES,

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

 

Καθώς η υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου της  SPRIDER STORES, βαίνει προς ολοκλήρωση, κοινοποιούμε τα απαραίτητα έντυπα που θα πρέπει να προσκομισθούν στις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), από τον κάθε Πάροχο Κατάρτισης, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην πληρωμή του.

Εφιστούμε την προσοχή όλων στα εξής:

  1. Προς αποφυγή αναίτιων χρονικών καθυστερήσεων: Ο κάθε φάκελος που θα υποβληθεί από τον κάθε Πάροχο Κατάρτισης θα πρέπει να υποβληθεί σε κλασέρ που θα περιέχει τα έντυπα που ζητούνται ακριβώς με τη σειρά που γράφονται στη σχετική λίστα που ανακοινώνεται από τον ΣΒΒΕ.
  2. Απαραίτητα: πριν την αποστολή του κάθε φακέλου ολοκλήρωσης της Ενέργειας Β.1. θα πρέπει ο Υπεύθυνος κάθε Παρόχου Κατάρτισης να επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες του ΣΒΒΕ (αρμόδιος Δρ Χρήστος Ε. Γεωργίου, τηλ.: 2310 539817, εσωτ.204).
  3. Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας ελέγχου, παρακαλούμε πολύ να μην αλλάζουν οι διαμορφώσεις στα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να συμπληρωθούν.

Για πιθανές απορίες επί της διαδικασίας, παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες του ΣΒΒΕ (αρμόδιος Δρ Χρήστος Ε. Γεωργίου, τηλ.: 2310 539817, εσωτ.204).

Για τη λήψη των εντύπων πατήστε εδώ.


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης