Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης» που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου της SPRIDER STORES, με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

 

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους «Παρόχους Κατάρτισης»

που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση» του έργου της  SPRIDER STORES,

με κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores»

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 

από την Ένωση Φορέων: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’»

 

Παρακαλούνται οι πάροχοι κατάρτισης οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα τον πλήρη φάκελο με τα έντυπα λήξης των προγραμμάτων κατάρτισης της SPRIDER STORES να τον αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.

 

Από τον ΣΒΒΕ 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης