Επιστροφή

Ανακοίνωση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης του Έργου EGF/201/009 EL/Sprider

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2016/ΣΒΒΕ για τη δημιουργία "Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης" στο πλαίσιο του έργου EGF/2014/009 El/Sprider.

 

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης