Επιστροφή

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων

Δείτε τα αποτελέσματα επιλογής των Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) στο πλαίσιο του έργου κωδικό «EGF/2014/009 EL/Sprider Stores» - Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020.

Μπορείτε να δείτε τον Πίνακα Επιλεγέντων NEETs εδώ .

Μπορείτε να δείτε τον Πίνακα Επιλαχόντων NEETs εδώ .

Μπορείτε να δείτε του επιλέξιμους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. εδώ

 


 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης