Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα http://www.sci-egf.eu/

καθώς και στα τηλ. 2310 539817 εσωτ. 210 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 16.00).
Επικοινωνία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης